Cartref > Arddangosfa > Cynnwys
Penderfyniad y cyfnewidydd gwres daear glanhau amser
Dec 26, 2016

Wrthi'n rhedeg y system aerdymheru, nid yw'r naill na'r llall yn lân cyfnewidwyr gwres daear neu sy'n glanhau rheolaidd, wrth gwrs, mae amser gorau posibl. Gweithwyr wedi bod yn edrych ar gyfer glanhau gorau o cyfnewidydd gwres daear cyflyrydd aer dymheru cylch, ond oherwydd system rhedeg Mae llawer o ffactorau ansefydlogrwydd yn y broses, megis newidiadau tymhorol, tywydd, ansawdd aer, bwrw glaw, megis y nifer, maint a pharhad glaw, bob amser yn ganlyniad anfoddhaol, mae'n anodd rhoi cylch glanhau cywir.

Y prif ffactorau sy'n effeithio ar drosglwyddo gwres yn cronni llwch ar ei wyneb, crynodiad llwch sy'n gysylltiedig â system rhedeg hyd o amser, ond dan ddylanwad effaith ansawdd a hidlydd aer awyr agored mwy, ffactorau hyn yn y pen draw adlewyrchir ar y baw ar yr wyneb o cyfnewidydd gwres daear, roedd canlyniad a ymgorfforir yn yr awyr a cyflenwad aer newidiadau tymheredd.